Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với trang web https://vebotvlive.com/ của chúng tôi. Chúng tôi luôn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Trong phần này, chúng tôi giải thích việc thu thập dữ liệu từ khách truy cập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chia sẻ nó.

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu bạn cung cấp trong biểu mẫu bình luận, bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và trang web (nếu bạn cung cấp). Chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP của bạn và chuỗi định danh người dùng trình duyệt để giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Nếu bạn có tài khoản Gravatar, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong bình luận của bạn.

Hình ảnh

Nếu người dùng tải hình ảnh lên trang web của chúng tôi, vui lòng tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Những cookie này để tiện lợi cho bạn, để bạn không phải điền lại thông tin của mình khi để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình.

Đọc thêm các tài liệu để hiểu hơn về Vebo TV:

Về chúng tôi: https://vebotvlive.com/gioi-thieu/

Tác giả Việt Anh: https://vebotvlive.com/tac-gia-viet-anh/

Liên hệ: https://vebotvlive.com/lien-he/

Điều khoản: https://vebotvlive.com/dieu-khoan/